HENKILÖTIETOLAIN (523/99)10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Järviseudun Sanomat

Maneesintie 16

62600 Lappajärvi

2. YHTEYSHENKILÖ

Hannu Takala

hannu.takala@jarviseudunsanomat.fi

0400 364 886

3. REKISTERIN NIMI

GDPR, Tietosuoja-asetus

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoa Järviseudun Sanomien tilaajina olevista henkilöistä ja yrityksistä.

5.HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN

Järviseudun Sanomien järjestelmissä Jaicom Oy:n palvelimilla.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Y-tunnus: 2623360-3

Yrityksen/Toimipisteen nimi: Järviseudun Sanomat

Yhteyshenkilö: Hannu Takala

Katuosoite: Maneesintie 4

Postinumero: 62600

Postitoimipaikka: Lappajärvi

Puhelinnumero: 0400 364 886

Sähköpostiosoite: hannu.takala@jarviseudunsanomat.fi

7.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältö syntyy asiakkaan suostumuksella, asiakkaan tekemällä lehden tilauksella.

8.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.