Evijärven kunnasta hyvän arjen mahdollistaja

Kunnan tehtävä on palvelujen tuottaminen ja järjestäminen.Elinvoimaisessa kunnassa kaikilla kuntalaisilla on oltava mahdollisuus tuntea olevansa osa yhteisöä, joka kuuntelee kuntalaista, tiedottaa avoimesti sekä kohtelee inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti eri tilanteissa. Näin ei Evijärvellä ole ollut ja tämä on ollut yksi merkittävä syy muuttotappiolle.

Sote- ja maakuntauudistus aiheuttavat suuren muutoksen kuntien toiminnassa ja toimintaympäristössä. Evijärven on puolustettava asukkaitaan tässä tilanteessa ja osattava nähdä tulevaisuuteen, jotta emme ajaudu ”itseämme suurempiin” vaikeuksiin vaan voimme hyödyntää muutosta.

Kunnan taloustilannekin huomioiden, tärkeysjärjestyksen kärkeen on asetettava normaaliin arkeen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Erityisesti lapsiperheiden arjen sujuvuus on tärkeää.

Perheen asuinpaikan valinta perustuu työn lisäksi lapsiperheiden peruspalvelujen toimivuuteen ja läheisyyteen. Työelämän vaatimukset ja pitkätkin työmatkat edellyttävät että lasten koulu, päivähoito ja terveydenhoito sujuvat mahdollisimman vaivattomasti.

Palvelujen tuottamisen, vetovoiman ja elinvoimaisuuden vuoksi kunnan rakennuskannasta tulee huolehtia. Koulukiinteistöt, kunnan vuokra-asunnot, sekä terveyden- ja vanhustenhuollon rakennukset on pidettävä kunnossa. Lähitulevaisuudessa kunnan on investoitava lähes miljoona euroa vesijohtoverkostoon vedensaannin turvaamiseksi tulevaisuudessa. Edellä mainitut välttämättömät investoinnit huomioiden, meidän on hyödynnettävä kunnassa olevia vapaa-ajantiloja esim. Nuorisoseurojen ja kyläyhdistysten kanssa.

Kunnassa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä on kohdeltava tasapuolisesti. Taloudellista tukea ei voi antaa yritykselle suoraan tai välillisesti, mutta kunnan tulee tukea yleisiä toimintaedellytyksiä esim. tarjoamalla rakennusmaata ja kehittämällä liikenneyhteyksiä, sekä avustaa, ohjeistaa ja myötävaikuttaa lupakäytännöissä.

Kunnan on perusteltua tukea kylien tiekuntia. Mahdollisuus kunnan tukeen tienparannushankkeissa aktivoi tiekuntia toimintaan ja hankkeisiin. Hyväkuntoiset tiet ja toimiva vesihuolto ovat ehkäpä merkittävimmät edellytykset elävälle kylälle.

Korostamme arkisen elämän sujumista. Pidämme tärkeänä, että kaikki näkökulmat huomioidaan ja luottamushenkilöä ei kahlita ryhmäpäätöksiin, jotka sumentavat päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

SDP:n ehdokkaat: Vesa Joutsen, Teemu Kauris, Anssi Saari ja Lasse Vertanen Evijärvi

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.