Lapsia ja nuoria loukkaantuu paljon Kauhavan teillä

Julkaistu:

Aihe:

LÄHES 30 ihmistä loukkaantuu vuosittain Kauhavan liikenteessä.

Viimeisten viiden vuoden aikana Kauhavalla tapahtui yhteensä 102 poliisin tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta, jotka johtivat henkilövahinkoon. Onnettomuuksissa kuoli neljä ja loukkaantui 142 henkilöä.

Autoilijoita joutuu Kauhavalla onnettomuuksiin jopa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille taas onnettomuuksia tapahtuu Kauhavalla keskimääräistä vähemmän.

Huolestuttavaa on myös, että lasten (0–14-vuotiaat) sekä nuorten ja nuorten aikuisten (15–24-vuotiaat) osuus tieliikenneonnettomuuksien uhreista oli Kauhavalla suurempi (43 %) kuin koko Suomessa keskimäärin (38 %).

Luvut käyvät ilmi Kauhavan kaupungin ja ely-keskuksen kokoamasta onnettomuusanalyysistä. Analyysissä käytettiin Tilastokeskuksen ja Väyläviraston onnettomuusrekisterin tietoja Kauhavalla vuosina 2014–2018 tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista.

VALTAOSA (83 %) Kauhavan alueella noiden viiden vuoden aikana henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui maanteillä, joista riskialtteimpia olivat valtatie 19 ja kantatie 63.

Eniten on rytissyt Pohjanmaanväylän ja Vaasantien liittymässä. Risteyksessä on ollut neljä henkilövahinkoon ja kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Kuolemaan johtaneet kolarit ajettiin Pohjanmaanväylällä Hemmingintien ja Pernaantien risteyksessä ja Holmantien ja Prempakantien risteyksessä sekä Kortesjärvellä kantatie 63:n ja Tanelintien liittymässä ja kantatien varrella, 100 metriä Vuorenmaantien liittymästä pohjoiseen.

Mainos

ONNETTOMUUSTILASTOJEN lisäksi Kauhavalla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä kaupungin liikenneturvallisuustilanteesta on selvitetty kyselyllä. Siihen vastasi keväällä 209 henkilöä.

Esimerkiksi Kortesjärvellä yhdeksi vaaranpaikaksi vastaajat nostivat Voltintien. Heidän mielestään tiellä on vaarallinen mutka, jossa 60 kilometrin nopeusrajoitusta ei noudateta. Kanta-Kauhavalla taas erityisesti Kosolantien liittymän ylitys koetaan vaaralliseksi.

Kyselyn vastaajat olivat huolissaan erityisesti lasten liikenneturvallisuudesta Kauhavalla. Tärkeimmäksi liikenneturvallisuutta edistäväksi tekijäksi nostettiin vanhempien ja muiden aikuisten toimiminen esimerkkinä liikenteessä.

Tyypillisimpänä liikennerikkomuksena Kauhavalla pidettiin ylinopeuden ajamista. Lähes puolet vastaajista piti ylinopeutta yleisimpänä ja vakavimpana liikennerikkomuksena Kauhavalla. Myös heijastimien käyttämättömyys pimeällä liikuttaessa ja autoilijoiden suojatiekäyttäytyminen saivat moitteita. Yleisimmiksi syiksi rikkomuksiin nähtiin välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus.

Kyselyyn vastanneet tunnustivat syyllistyvänsä myös itse liikennerikkomuksiin: 68 prosenttia vastanneista tunnusti ajaneensa ylinopeutta ainakin silloin tällöin. 55 prosenttia vastanneista kertoi käyttäneensä matkapuhelinta ajon aikana ja 49 prosenttia myönsi pitäneensä liian lyhyen turvavälin edellä ajavaan.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat etenkin autojen pysäköintijärjestelyihin ja lähipalveluiden saavutettavuuteen pyörällä. Parannusta puolestaan toivotaan etenkin teiden ja katujen kuntoon sekä kävelyreittien, pyöräilyväylien, teiden ja katujen talvikunnossapitoon.

KAUHAVALLA on käynnissä liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskus. Suunnitelma kattaa Kauhavan, Kortesjärven, Ylihärmän ja Alahärmän alueet.

Tulevana syksynä määritetään liikenneympäristön parannustoimenpiteitä asiantuntija-arvioiden sekä asukaskyselyn kautta saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi kaupungin eri hallintokunnat työstävät liikenneturvallisuustyön toimintaohjelmaa. Suunnitelma valmistuu alkuvuonna 2020.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.