Vimpelin kunnanhallitus 7.12.2020: Plussaa näkyvissä

Poistoja kertyy 972 605 euroa. Vuosikate saataneen 1,6 miljoonaa ylijäämäiseksi, kun kuluvana vuonna se on muutosten jälkeen 984 814 euroa ja 2019 tilinpäätöksessä -214 249 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 10,38 miljoonaa, laskua on arvioitu tulevan 4,4 prosenttia tämänvuotiseen. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8,9 miljoonaa euroa, jossa nousua vuoden 2019 tilinpäätökseen noin 20 prosenttia, mikä selittyy ikärakennetekijän ja sairastavuusindeksin noususta sekä koronapandemian aiheuttamista valtionosuuden korotuksista.

Kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2019 jälkeen alijäämää 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätösennuste on ylijäämäinen. Vuoden 2020 ennustetulla ylijäämällä saadaan osa alijäämästä katettua. Kunnanvaltuuston talouden tasapainottamispäätösten johdosta kunnan talous tasapainottuu suunnitelmakaudella, mikäli verotulot toteutuvat ennustetusti. Perlaconin laatiman listan avulla kunta voi säästää 1,375 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022.

Covid-19 -epidemian vaikutuksesta vuoden 2020 verotulot eivät toteudu suunnitellusti; vastaavasti valtionosuuteen tulee vuodelle 2020 kirjattavaksi pandemiasta johtuvaa valtionosuuden lisäystä ja harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 390 000 euroa. Korotus perustui kunnan vuoden 2018 alhaiseen verotulokertymään ja vuoden 2019 poikkeuksellisen suuriin erikoissairaanhoidon menoihin.

14. joulukuuta kokoontuva kunnanvaltuusto päättää tulevan kauden valtuutettujen lukumäärästä. Kunnanhallituksessa Markku Lapinkorpi ja Terhi Honkonen esittivät, valtuutettujen lukumäärä olisi 17 1.6.2021 lukien. Tällä hetkellä valtuutettuja on 21. Äänestyksessä esitys hävisi äänin 4–3, joten kunnanhallitus ei tee esitystä valtuutettujen lukumäärästä.

INTERVALLIOSASTON kalustohankinnan Junet Oy:ltä, (14 341 euroa) sekä Stiegelmeyeriltä, (7200 euroa) hyväksyttiin.  Hallinto-j a talousjohtaja oikeutettiin hyväksymään vielä vuodelle 2020 tulevat intervalliosaston kaluston hankinnat talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

SAARIKENTÄN kupeeseen rakennettu rumpusilta sai kuntalaisen valittamaan Vaasan hallinto-oikeuteen avin 25.8.2020 kunnalle antaman päätöksen vuoksi. Hän valittaa luvan myöntämisestä, jolla sivu-uomaan on saatu rakentaa pato, ja vaatii, että hallinto-oikeus määrää riittävän suuren uhkasakon uhalla Vimpelin kunnan palauttamaan tuo kyseinen jokiuoma luonnonmukaiseen tilaansa, joka mahdollistaa myös maatilan kohdalta esteettömän pääsyn veneellä tätä sivu-uomaa myöten Lappajärvelle perinteiseen syys- tai kevätkalaan. Kunnanhallitus toteaa vastineessaan, että alueella ei ole pysyvää patoa, vaan kunta on rakentanut luvan mukaisen rumpurakenteisen sillan. Kunnan käsityksen mukaan rumpurakenne ei muuta valittajan kiinteistön vesilainmukaisia oikeuksia eikä Savonjoen pikku-uoman käyttömahdollisuuksia.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.